ยาสำหรับการถอนตัวของปรสิต

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

พิพิธภัณฑ์ ปรสิตวิทยา

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

ปรสิตวิทยา

Related Posts