เจ้าภาพหอยกลางของปรสิต

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

พยาธิ หรือ พานาเลีย ครับ

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Related Posts