ประเภทของปรสิตเหาหมัด

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

พยาธิตัวตืดที่สำคัญทางการแพทย์

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Related Posts