ระดับของปรสิตและโฮสต์ปฏิสัมพันธ์ในระดับของบุคคล

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา กลุ่ม 5/7 NU#BUU

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Related Posts