การใช้ยาโดยพยาธิ

วิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด

ถ่ายพยาธิให้ โค กระบือ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน

ราดยาถ่ายพยาธิและฉีดวิตามิน

ยาและวิตามินสำหรับวัวที่ควรมีติดคอก

อันตราย ยาขับ ยาสอด ทำแท้ง

Related Posts