บริสุทธิ์จากพยาธิตับ

พยาธิตัวใบไม้ตับระยะติดต่อในปลาส้ม

มข.คิดค้นชุดตรวจพยาธิไม้ใบไม้ตับสำเร็จรูปครั้งแรกของโลก

ศิริราช 360º [by Mahidol] กว่าจะเป็นมะเร็งตับ (1/2) รู้เรื่องโรคเกี่ยวกับตับ มะเร็งตับ ตับแข็ง

เจาะข่าวเด่น อันตราย พยาธิไชผิวหนัง (2มี.ค.58)

สารคดีเรื่อง พยาธิใบไม้ตับสาเหตุโรคมะเร็งท่อน้ำดี

Related Posts