ที่ของปรสิตในอาหารกระป๋อง

มาดูพยาธิในปลา

ปรสิต.-พยาธิ

Parasite :Opisthorchis viverrini (พยาธิใบไม้ตับ)

ปรสิตวิทยา

พยาธิในปลา

Related Posts