ข้อความเกี่ยวกับชีววิทยาของปรสิตเชื้อรา

พิ้นฐานจุลพยาธิวิทยา 1

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Related Posts