สัญญาณของปรสิตในผู้หญิง

ปรสิตวิทยา

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

โรคหนองใน

ปรสิต.-พยาธิ

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Related Posts