ตัวอย่างเลือดเพื่อแจ้งพยาธิ

เจาะเลือด

จุดฉีดยาวัวและเจาะเลือด

การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว

สืบค้นพยาธิวิทยา ตอนที่ 2

Related Posts