พยาธิส่งโดยละอองในอากาศ

การทำงานกับฝุ่น

07 มี.ค. 60 จ.ลำปาง ทำสเปรย์น้ำฉีดพ่นทั่วเมือง แก้ปัญหาเฉพาะหน้ามลพิษหมอกควัน

Dust Collector System By VBS CONNECT CO.,LTD

จนท.ฉีดพ่นน้ำที่ด่านแม่สาย หลังค่าหมอกควันพุ่งสูง

#JumbolifeShop BIM100 ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน โทร 089-071-8889

Related Posts