เวิร์มในปลาหมึก

นึ่งปลาหมึกกระดองกินอร่อยครับ

ปลาหมึกย่าง

หมึกกล้วยยักษ์อาจยาวกว่า 20 เมตร

เคล็ดลับการทำหมึกย่างให้เหลืองสวยกรอบเด้ง

เล่นเป็นเวิร์มนึกว่ากาก..ที่ไหนได้ แม่มเมพพพพ!! ;w;" :-Kamen Rider Kabuto Game (All Worm mode)

Related Posts