ผื่นอย่างฉับพลันของปรสิต

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Related Posts