การควบคุมแมลงสติ

ควบคุมอารมณ์

การทำจิตให้สงบ

หนังสือเสียง การใช้สติและอารมณ์

วิธีควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของคุณ ให้อยู่หมัดในพริบตา

วิธีการฝึก หัดไม่ให้โกรธง่าย ฟังแล้วได้แง่คิดดีมาก โดยหลวงพ่อสนอง

Related Posts