ป้องกันปรสิต

การรักษาให้กุ้งโกสหายเครียด[เทคนิคง่ายๆ]

กำจัดปรสิต

ใบหูกวาง พิสูจน์แล้วว่าดีต่อปลากัดปลาสวยงามยันกุ้งเครฟิช

ก้ามแดงแช่น้ำเกลือ กำจัดปรสิต

โรคพยาธิใบไม้ตับ สื่อปรสิต

Related Posts