ปรสิตในเด็กหายใจ

Miracle Kids "อาการไอของเด็กมีวิธีดูแลรักษา โดยไม่ต้องใช้ยา" ช่วงที่3 09/07/2017

การพยาบาลเด็กระบบทางเดินหายใจ

เด็กหายใจครืดคราด เสมหะมาก เหนียว ช่วยให้เสมหะออก ด้วยเครื่องพ่น Ultrasonic

แพทย์อเมริกันผ่าตัดแยกแฝดปรสิตจากทารกได้สำเร็จ

ทารกแรกเกิดหายใจผิดปกติ

Related Posts