ชายและพยาธิอาการติดเชื้อ

พยาธิตัวตึด (Tapeworm) ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

ถ่ายพยาธิ "ตัวตืด" ที่ได้ผลดี 100% สำหรับสมาชิก นกพิราบแข่ง..น้องใหม่

พระแดง ปญฺญาวโรปฏิบัติธรรมบ้านหองแข้ ยาถ่ายพยาธิ 010

กินยาถ่ายพยาธิตัวตืด Albendazole (200 mg)

ถ่ายพยาธิ.. 13/9/58 .. 45 วัน /1ครั้ง

Related Posts