รักษาสวนของปรสิต

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

ปรสิตวิทยา

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Related Posts