โฮสต์ที่มีศักยภาพของปรสิต

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

ปรสิตวิทยา

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Related Posts