ทางพยาธิผลตอบแทน

Benda 500

พยาธิ....เรื่องใหญ่ที่หลายคนมองข้าม

สาระยา ตอนที่ 26 ยาถ่ายพยาธิ

กินยาถ่ายพยาธิตัวตืด Albendazole (200 mg)

Related Posts