หนอนกินทุกค่าเนอร์ส

ปลากัด อายุ 1 เดือน ต้นฟาร์มปลากัด

5 2 2 สกินเนอร์หนู1

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์

ตามหาแมงกุดจี่(เบ้า)

Related Posts