พืชกาฝากมนุษย์

ผ่าตัดช่วยมนุษย์ต้นไม้ในบังคลาเทศ

ไม้ทะลุไม้เครื่องรางสายเขมรแห่งเทือกเขาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา 伍德沒有穿透後期高棉金邊Kulen山的吉祥物。柬埔寨

มนุษย์ต้นไม้ชาวบังคลาเทศ ได้มือคืนมาหลังผ่าตัด 16 ครั้ง

กาฝากต้นมะยม

หัตถจิต กาฝาก 02-11-12

Related Posts