ดูเหมือนว่าพยาธิในอุจจาระได้

การตรวจนับไข่พยาธิด้วยวิธี kato katz thick smear

พยาธิตัวตืด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ มรภ. หมู่บ้านจอมบึง

มันออกมาจากก้น

การเพาะเชื้อพยาธิตัวกลม จากอุจจาระ

ถ้าคุณรู้สึกว่าลำไส้ของคุณเต็มไปด้วยพยาธิ(parasites) มากำจัดมันออกได้ง่ายๆ ด้วยส่วนผสมธรรมชาตินี้!

Related Posts