เลือดทดสอบสำหรับปรสิต

การตรวจหมู่เลือดโดยวิธีสไลด์

Lamprey fish ปลาแลมเพรย์ อสูรกายดูดเลือดแห่งท้องทะเล

Related Posts