กระเทียมเป็นป้องกันพยาธิ

สนช.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ครบข่าวเที่ยง #NBT2HD

อธิบายฎีกาที่ 5729/2556

นี่คือวิธีกำจัดพยาธิและล้างพิษออกจากร่างกายของคุณ ด้วยวิธีง่ายๆ แค่ใช้กระเทียมสดแบบนี้

กรณีตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 และ มาตรา 72

เพลงป้องกันพยาธิ

Related Posts