การวิเคราะห์เพื่อระบุตัวตนของปรสิตในตับ

ปรสิต.-พยาธิ

สุขภาพ

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

พยาธิใบไม้ ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มรภ หมู่บ้านจอมบึง

พยาธิสตรองจิลอยด์ป้องกันได้

Related Posts