พยาธิรักษาสถาบันปรสิตวิทยา

พยาธิตัวตืดที่สำคัญทางการแพทย์

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิ้นฐานจุลพยาธิวิทยา 1

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

พิพิธภัณฑ์ ปรสิตวิทยา

Related Posts