ดินภายในของปรสิต

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

ปรสิตวิทยา

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Related Posts