การรักษาของปรสิตหนอนพยาธิ

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

การรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในสัตว์ วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

ปรสิตวิทยา

รักษาโรค พระเจ้าทรงรักษาให้หาย(1)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Related Posts