ไข่บนเทปกาว

เครื่องปิดกาว OPP กล่องมุมบนด้านข้าง และ 4 ด้านข้างอัตโนมัติ

เทปกาวเจ้าเสน่ห์

เครื่องปิดกล่อง เครื่อง ติด เทป กาว เครื่อง แปะ เทป กาว เครื่องปิดเทปใส่ เครื่องปิดเทปพลาสติก.,

N'Belle จะใช้เทปกาว2ด้าน

SEKISUI HAND HELPER PC2

Related Posts