การปรับตัวของปรสิตที่อาศัยอยู่ในชีวิตโฮสต์

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

ปรสิตวิทยา

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Related Posts