ชนิดของปรสิตในภาพ

พยาธิใบไม้ ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มรภ หมู่บ้านจอมบึง

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

ปรสิต.-พยาธิ

Related Posts