เหมือนหนอนมะนาวในมนุษย์

ผีเสื้อหนอนมะนาว ( lime butterfly )

มะนาว แก้ปัญหาใบหงิก ชาย ท่ายาง.

แมลงศัตรูต้นเมล่อน(หนอนชอนใบ/เต่าแตง)Leaf Miner and Red cucurbit leaf beetle

สยอง!! พบหนอนในลูกตาคน - worm in human eye

มะนาวไร้ใบ

Related Posts