การรักษาของปรสิตผู้ใหญ่ในการเยียวยาชาวบ้าน

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Related Posts