ประเภทของปรสิตและไพร่พลของพวกเขา

ปรสิตวิทยา

พยาธิตัวตืดที่สำคัญทางการแพทย์

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

Related Posts