การติดเชื้อหนอนผ่านจูบ

ใช้หนอนจิ๋วอนุบาลลูกปลาแรกเกิด

การเตรียมอาหารสำหรับหนอนจิ๋ว ep.2 การใส่เชื้อหนอน

การเพาะหนอนจิ๋ว : Micro worms

การเก็บหนอนจิ๋ว(micro worm) ให้ลูกปลากัดแรกเกิด

การทำความสะอาดไรแดงและลูกน้ำก่อนมาให้ปลากัดกิน

Related Posts