หนอนพยาธิใบไม้ตับ

พยาธิใบไม้ในตับวัว

พยาธิใบไม้ตับ

วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ

เลี่ยงกินสุกๆ ดิบๆ ลดเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

พยาธิใบไม้ตับ 1/2

Related Posts