เจ้าภาพเพิ่มเติมของปรสิตคือ

พยาธิใบไม้ ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มรภ หมู่บ้านจอมบึง

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

พยาธิ หรือ พานาเลีย ครับ

พยาธิสตรองจิลอยด์ป้องกันได้

Related Posts