ปรสิตทำความสะอาดเมล็ดยี่หร่า

เครื่องกำจัดสิ่งเจือปนในข้าวเปลือก (Rice cleaner machine for paddy field in Thailand)

เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก

ตะแกรงโยกทำความสะอาดข้าวก่อนสี

เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืช โรงงานบุญยวง 055 627173

เครื่องคัดแยกเมล็ดพืช คัดแยกฝุ่นผง คัดแยกขนาดเมล็ดพืช

Related Posts