มะนาวเหมือนหนอนในมนุษย์

หนอนกินหัวคนเป็น

น่ากลัวปลิงเข้าตา มาดูดเลือดในตา...!!!

ระวัง "หนอนสายพันธ์ุใหม่" ระบาดถึงไทยแล้ว!!!

ดึงพยาธิตัวตืดยาวห้าฟุต จากจมูกชายออซซี่

หนอนน้ำ ลักษณะแบบนี้ กระผมนึกว่าพยาธิ ชอบหลบอยู่ตามซอกให้ห้องน้ำ

Related Posts