การวิเคราะห์ของปรสิตในเลือดการเจริญเติบโต

ปรสิต.-พยาธิ

ปรสิตวิทยา

Parasite :Opisthorchis viverrini (พยาธิใบไม้ตับ)

พยาธิใบไม้ ภาคพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มรภ หมู่บ้านจอมบึง

Cover : โอ้โฮ!! นี้หรือบางกอก (โอ้โฮ!! พยาธิใบไม้ลำไส้)

Related Posts