นามธรรมของปรสิตพืช

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

ปรสิตวิทยา

พยาธิตืดปลา วิชาปรสิต

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Related Posts