ปรสิตในปลาน้อย

พยาธิในปลาไหล ต่อให้ปรุงผ่านความร้อนก็ไม่ตาย

การตรวาจหาปรสิตในปลาช่อน วิชาโรคปลา กลุ่ม 1 sec. 1

เดสลอกคราบ ทำให้เห็นปรสิตที่ติดตัวด้วย

สยอง ดึงพยาธิตัวตืด ปลาสดจริงๆ เน่าจากทะเล

มันคืออะไรในท้องปลา พยาธิเหรอ

Related Posts