กฎสำหรับอาหารของปรสิต

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Medical Protozoa

ปรสิตวิทยา

พยาธิตัวตืดที่สำคัญทางการแพทย์

Related Posts