เด็กกินปรสิตเพียงหวาน

ลูกกุ้งเกิดใหม่ กุ้งลงเดิน ให้กินอะไรดี

เพาะพันธุ์กุ้งเครฟิช "โอ่ง+พัดลมคอม" Part2 : ลูกกุ้งลงเดิน

ลูกกุ้งเครฟิชกินหนอนแดง(2)

คัดแยกไซส์ลูกกุ้ง/ลดการหนาแน่น/ลดการกินกันเอง

การขุ่นลูกกุ้งไห้โตเร็ว ภายใน 1 เดือน [ขนาด2+]

Related Posts