ปรสิตที่อาศัยอยู่ในตับและท่อน้ำดีของมนุษย์

พยาธิใบไม้ตับ

มะเร็งตับและท่อน้ำดี

มาดูพยาธิใบไม้ตับของจริง

พยาธิใบไม้ตับ (liver fluke) และ มะเร็งท่อน้ำดี

สารคดีเรื่อง พยาธิใบไม้ตับสาเหตุโรคมะเร็งท่อน้ำดี

Related Posts