การรักษาพยาธิในวัว

โรคปากและเท้าเปื่อย

สัตวบาล 2

กรอกยา Aben-15 ถ่ายพยาธิวัว ลูกผสมชาร์โลเล่ส์

ตอบคำถามเรื่องยาถ่ายพยาธิวัว ทั้งแบบฉีด แบบกรอก แบบราดหลัง

ยาถ่ายพยาธิเม็ดเลือดในวัว

Related Posts