เป็นปรสิตได้รับเข้าไปในดวงตา

ไม่กล้าอย่าดู ไข่พยาธิในตา

พยาธิเข้าตา

Dr. Lerprat MSICS with Ruit Technique (Manual Small Incision Cataract Surgery)

หมอผ่าเอาพยาธิในตาออก

Related Posts