ภาพถ่ายฟรีของปรสิต

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

พยาธิตัวตืดที่สำคัญทางการแพทย์

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

พยาธิตัวตืด

Parasite : Strongyloides stercoralis (พยาธิเส้นด้าย )

Related Posts