ถุงน้ำดีปรสิต

เปิดใจผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย

การล้างพิษตับและถุงน้ำดี

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอน มะเร็งถุงน้ำดี

"ตะลุยโรงหมอ" เทป 16 .. ( ตอน "นิ่วในถุงน้ำดี" )

วีดีทัศน์การผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Related Posts